Zamów indywidualny projekt domu

Kilka słów o Pracowni JM Studio

JM Studio to nasza Pracownia Autorska tworzącą głównie projekty indywidualne domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych czy przemysłowych. Jednocześnie projektujemy, prezentujemy i sprzedajemy gotowe projekty jednorodzinnych domów mieszkalnych naszego autorstwa.

Sprzedajemy również gotowe projekty domów mieszkalnych innych Pracowni Partnerskich.

Działamy na rynku projektowym od 1993 roku, jako jedna z pierwszych prywatnych pracowni architektonicznych na naszym rynku. Jesteśmy pracownią projektową zapewniającą kompleksową obsługę inwestycyjną. Działamy na terenie całego kraju. Współpracujemy na stałe z biurami branżowymi, z którymi wspólnie realizujemy nasze projekty.

Firma jest ubezpieczona od bezpośrednich i pośrednich skutków błędów zawodowych.

Założyciel i główny projektant firmy JM Studio, Jacek Markiewicz jest architektem o wieloletniej praktyce w projektowaniu. Jest członkiem Mazowieckiej Izby Architektów RP, posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Równocześnie Jacek Markiewicz, jako inżynier budownictwa lądowego jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Nasza Pracowania przykłada wielką wagę, do jakości architektury i tworzonej przez nią przestrzeni, a przy tym ścisła współpracę z Klientem w projektowaniu architektonicznym daje nam najlepsze rezultaty.

Właśnie ta filozofia firmy i chęć tworzenia architektury niekonwencjonalnej daje naszym Klientom możliwość uzyskania niestandardowych budynków i wnętrz.

Wykonujemy:

 • projekty indywidualne budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • projekty budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej,
 • projekty budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej,
 • projekty budynków mieszkalnych – rezydencji,
 • projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 • projekty budynków usługowych i handlowych,
 • projekty budynków biurowych i użyteczności publicznej,
 • projekty budynków przemysłowych i magazynowych,
 • prowadzimy sprzedaż gotowych projektów Naszej Pracowni,
 • prowadzimy sprzedaż gotowych projektów Pracowni Partnerskich,
 • wykonujemy adaptacje gotowych projektów budynków mieszklanych,
 • prowadzimy nadzory budowlane jako kierownik budowy,
 • prowadzimy nadzory budowlane jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

Jak powstaje indywidualny projekt domu jednorodzinnego, usługowego na zamówienie?

Proponujemy Państwu wizytę w Naszej Pracowni Projektowej celem zapoznania się z ofertą na prace projektowe przez nas realizowane. Dla klientów z bardziej odległych rejonów Polski mamy inną propozycję, w duchu współczesnych, informatycznych czasów. Nie musicie Państwo odwiedzać Naszej Pracowni, wszelkie sprawy formalne i projektowe możemy zrealizować przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszystkim naszym Klientom proponujemy następujący harmonogram prac projektowych związanych ze sporządzeniem w Naszej Pracowni indywidualnego projektu domu mieszkalnego.

Po zaakceptowaniu treści i podpisaniu umowy o prace projektowe wpłacacie Państwo zaliczkę w wysokości 30% uzgodnionego kosztu projektu indywidualnego (wpłata gotówkowa lub przelew na konto).

Na tym etapie oczekujemy również, że dostarczycie nam Państwo podstawowe informacje i wymagania dotyczące Waszego przyszłego domu. Prosimy o dokładny opis Państwa oczekiwań dotyczących projektowanego budynku (ilość kondygnacji budynku, rodzaj dachu, ilości, rodzaje i wielkości przewidywanych pomieszczeń wewnętrznych). Mile widziane będą Państwa rysunki, szkice, notatki oraz inne pomysły i rozwiązania, które My potratujemy, jako inspiracje do pracy nad projektem Waszego domu. Dodatkowo prosimy o dostarczenie lub przesłanie aktualnej mapy do celów projektowych działki lub szkicu działki wraz z jej wymiarami i oznaczeniem stron świata. Prosimy również koniecznie o dostarczenie lub wysłanie uwarunkowań wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub z Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Opierając się na powyżej przedstawionej wiedzy przygotowujemy dla Państwa koncepcyjny, indywidualny projekt domu jednorodzinnego czy usługowego Waszego budynku.

Projekt koncepcyjny przesyłany jest Państwu pocztą elektroniczną. Tą sama drogą wracają do nas Państwa uwagi i korekty dotyczące projektu koncepcyjnego. Mile widziane są wizyty Państwa w Naszej Pracowni przy kolejnych korektach projektu koncepcyjnego dla lepszego zrozumienia istoty nanoszonych zmian. Projekt koncepcyjny jest zmieniany i dopracowywany do momentu całkowitej akceptacji Państwa strony i braku zastrzeżeń do niego z naszej strony. Całość prac koncepcyjnych jest w zasadniczej cenie projektu indywidualnego, a czas trwania projektu koncepcyjnego zależy tylko od Państwa zadowolenia z przedstawionych rozwiązań projektowych. Jest to bardzo efektywny system pracy.

W ten sposób zaprojektowaliśmy większość naszych domów.

Po zaakceptowaniu przez Państwa projektu koncepcyjnego wykonujemy docelowy projekt techniczny. Na sporządzenie projektu technicznego projektowanego budynku, rezerwujemy sobie zazwyczaj 2 miesiące od dnia ostatecznej akceptacji projektu koncepcyjnego. Termin ten jest każdorazowo uzgadniany z klientem i jest zgodny z podpisaną wcześniej umową.

Na każdym etapie prowadzonych prac projektowych służymy Państwu pomocą i radą, staramy się rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc Wam w znalezieniu właściwego rozwiązania dla realizowanego projektu.

Oferta na nasze prac projektowe

Cena projektu indywidualnego jest ustalana z Klientem w ramach negocjacji wstępnych za całość planowanego opracowania w oparciu o ceny jednostkowe dla naszych prac projektowych za 1m² powierzchni użytkowej budynku.

Przez powierzchnię użytkową budynku (przyjmowaną do wyceny naszych projektów indywidulnych) – rozumiemy sumę powierzchni pomieszczeń budynku na wszystkich jego kondygnacjach nadziemnych, które służą do zaspokajania potrzeb związanych z przeznaczeniem budynku.

Powierzchnię użytkową na poddaszu mieszkalnym liczymy następująco:

 • Powierzchnię o wysokości powyżej 2,20m liczymy w 100%,
 • Powierzchnię o wysokości od 1,40m do 2,20m liczymy w 50%,
 • Natomiast powierzchni o wysokości poniżej 1,40m nie wliczamy do powierzchni użytkowej budynku.

Dodatkowo:

Wykonujemy adaptacje gotowych projektów budynków mieszkalnych innych Pracowni projektowych do warunków miejscowych wraz z projektem zagospodarowania działki.

Wykonujemy zmiany w gotowych projektach budynków mieszkalnych innych Pracowni.

Istnieje możliwość negocjacji ceny projektu indywidualnego.

Prosimy pamiętać, że dokładna wycena wykonania indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego zostanie podana po szczegółowym ustaleniu wytycznych projektowych z naszym architektem.

Zawartość dokumentacji technicznej projektu indywidualnego

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera

Projekt zagospodarowania działki.

Projekt zagospodarowania działki przedstawia usytuowanie projektowanego budynku na przedmiotowej działce. Zawiera również stosowne opisy, zestawienia powierzchniowe i bilanse terenowe przedstawiające spełnienie przez projektowany budynek wszystkich wytycznych urbanistycznych dotyczących przedmiotowej działki zawartych w wypisie z MPZP lub decyzji o WZ.

Projekt architektoniczny (budowlano-wykonawczy).

Projekt architektoniczny składa się z opisu technicznego oraz części rysunkowej. Część opisowa zawiera szczegółowe opisy rozwiązań funkcjonalno-użytkowych budynku, precyzyjny opis projektowanych rozwiązań materiałowych, dokładne zestawienia powierzchniowe poszczególnych kondygnacji oraz pozostałe niezbędne dane liczbowe dotyczące projektowanego budynku.

Część rysunkowa projektu architektonicznego zawiera:

 • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (piwnice, parter, piętro, poddasze),
 • rzut więźby dachowej,
 • rzut dachu,
 • przekroje pionowe budynku,
 • poszczególne elewacje budynku z dokładnymi opisem materiałów elewacyjnych i ich kolorystyką,
 • niezbędne szczegóły realizacyjne i detale architektoniczne,
 • zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej dla całego budynku.

Projektu konstrukcyjny (budowlano-wykonawczy).

Projekt konstrukcyjny składa się z części opisowej oraz części rysunkowej. Część opisowa projektu konstrukcyjnego zawiera obliczenia statyczne poszczególnych elementów konstrukcji nośnej budynku. Niezbędne opisy techniczne projektowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz rozwiązania techniczne dotyczące fundamentów projektowanego budynku wynikające z analizy warunków geotechnicznych występujących na przedmiotowej działce.

Część rysunkowa projektu konstrukcyjnego zawiera:

 • rzut ław fundamentowych,
 • szczegółowe przekroje konstrukcyjne projektowanych ław fundamentowych,
 • szczegółowe rzuty konstrukcyjne wszystkich projektowanych stropów w budynku,
 • szczegółowe przekroje konstrukcyjne projektowanych stropów w budynku,
 • szczegółowe przekroje projektowanych elementów i detali konstrukcyjnych,
 • zestawienie elementów więźby dachowej.

Projekty branżowe

 • Projekt wewnętrzny instalacji wodno – kanalizacyjnej,
 • Projekt wewnętrzny instalacji C.O.,
 • Projekt wewnętrzny instalacji gazowej,
 • Projekt wewnętrzny instalacji elektrycznej,
 • Projekt szczelnego osadnika na ścieki.

Kompletny projekt dostarczany jest w 4 egzemplarzach wraz z kopiami uprawnień projektantów i aktualną przynależnością do stosownych Izb.

Zaprojektowanie i budowa domu to najczęściej największa inwestycja w życiu Rodziny. Na każdym etapie prowadzonych prac projektowych i budowlanych służymy Państwu pomocą i radą. Staramy się rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc Wam w znalezieniu właściwego rozwiązania w pracach projektowych i w trakcie realizacji projektu. Wspieramy pomocą w urzędach i na placu budowy.

 

Jeżeli Państwo są zainteresowani podjęciem współpracy w zakresie

realizacji projektu indywidualnego

lub adaptacji gotowego projektu do warunków miejscowych

prosimy o kontakt z Naszą Pracownią.

Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług.

Zespół Projektowy JMStudio.

 

Więcej informacji pod numerami telefonicznymi:

Telefon stacjonarny: 22 789 34 87

Telefon komórkowy: 603 88 94 33

lub drogą e-mailową : jmstudio@jmstudio.pl

Katalog projektów

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na gotowe projekty domów jednorodzinnych. Znajdują się tam projekty domów klasycznych nowoczesnych, dużych i małych, parterowych, piętrowych lub z poddaszem użytkowym, podpiwniczonych lub bez piwnic.

Jednym słowem gotowy projekt domu jednorodzinnego dla Ciebie i Twojej rodziny.>

Gotowe projekty domów pracowni partnerskich


Wykonujemy:

Adaptacje gotowych projektów do warunków miejscowych

Nadzory budowlane

>
logo
Pracowania Projektowa Architektury i Konstrukcji JMStudio
05-410 Józefów (Michalin), ul. Graniczna 13

Projekty architektoniczno-budowlane
mgr inż. arch. Jacek Markiewicz

tel. +48 22 789 34 87
kom. 603 88 94 33
email: jmstudio@jmstudio.plWszelkie prawa zastreżone. All rights reserved. Copyright (C) JMStudio