Projekty indywidualne domu

Kilka słów o Pracowni JM Studio

JM Studio to nasza Pracownia Autorska tworzącą głównie projekty indywidualne. Jednocześnie projektujemy, prezentujemy i sprzedajemy gotowe projekty jednorodzinnych domów mieszkalnych naszego autorstwa.

Sprzedajemy również gotowe projekty domów mieszkalnych innych Pracowni Partnerskich.

Działamy na rynku projektowym od 1993 roku, jako jedna z pierwszych prywatnych pracowni architektonicznych na naszym rynku. Jesteśmy pracownią projektową zapewniającą kompleksową obsługę inwestycyjną. Działamy na terenie całego kraju. Współpracujemy na stałe z biurami branżowymi, z którymi wspólnie realizujemy nasze projekty.

Firma jest ubezpieczona od bezpośrednich i pośrednich skutków błędów zawodowych.

Założyciel i główny projektant firmy JM Studio, Jacek Markiewicz jest architektem o wieloletniej praktyce w projektowaniu. Jest członkiem Mazowieckiej Izby Architektów RP, posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Równocześnie Jacek Markiewicz, jako inżynier budownictwa lądowego jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Nasza Pracowania przykłada wielką wagę, do jakości architektury i tworzonej przez nią przestrzeni, a przy tym ścisła współpracę z Klientem w projektowaniu architektonicznym daje nam najlepsze rezultaty.

Właśnie ta filozofia firmy i chęć tworzenia architektury niekonwencjonalnej daje naszym Klientom możliwość uzyskania niestandardowych budynków i wnętrz.

Wykonujemy:

 • projekty indywidualne budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • projekty budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej,
 • projekty budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej,
 • projekty budynków mieszkalnych – rezydencji,
 • projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 • projekty budynków usługowych i handlowych,
 • projekty budynków biurowych i użyteczności publicznej,
 • projekty budynków przemysłowych i magazynowych,
 • prowadzimy sprzedaż gotowych projektów Naszej Pracowni,
 • prowadzimy sprzedaż gotowych projektów Pracowni Partnerskich,
 • wykonujemy adaptacje gotowych projektów budynków mieszklanych,
 • prowadzimy nadzory budowlane jako kierownik budowy,
 • prowadzimy nadzory budowlane jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

Jak powstaje projekt na indywidualne zamówienie

Proponujemy Państwu wizytę w Naszej Pracowni Projektowej celem zapoznania się z ofertą na prace projektowe przez nas realizowane. Dla klientów z bardziej odległych rejonów Polski mamy inną propozycję, w duchu współczesnych, informatycznych czasów. Nie musicie Państwo odwiedzać Naszej Pracowni, wszelkie sprawy formalne i projektowe możemy zrealizować przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszystkim naszym Klientom proponujemy następujący harmonogram prac projektowych związanych ze sporządzeniem w Naszej Pracowni indywidualnego projektu domu mieszkalnego.

Po zaakceptowaniu treści i podpisaniu umowy o prace projektowe wpłacacie Państwo zaliczkę w wysokości 30% uzgodnionego kosztu projektu indywidualnego (wpłata gotówkowa lub przelew na konto).

Na tym etapie oczekujemy również, że dostarczycie nam Państwo podstawowe informacje i wymagania dotyczące Waszego przyszłego domu. Prosimy o dokładny opis Państwa oczekiwań dotyczących projektowanego budynku (ilość kondygnacji budynku, rodzaj dachu, ilości, rodzaje i wielkości przewidywanych pomieszczeń wewnętrznych). Mile widziane będą Państwa rysunki, szkice, notatki oraz inne pomysły i rozwiązania, które My potratujemy, jako inspiracje do pracy nad projektem Waszego domu. Dodatkowo prosimy o dostarczenie lub przesłanie aktualnej mapy do celów projektowych działki lub szkicu działki wraz z jej wymiarami i oznaczeniem stron świata. Prosimy również koniecznie o dostarczenie lub wysłanie uwarunkowań wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub z Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Opierając się na powyżej przedstawionej wiedzy przygotowujemy dla Państwa projekt koncepcyjny Waszego budynku.

Projekt koncepcyjny przesyłany jest Państwu pocztą elektroniczną. Tą sama drogą wracają do nas Państwa uwagi i korekty dotyczące projektu koncepcyjnego. Mile widziane są wizyty Państwa w Naszej Pracowni przy kolejnych korektach projektu koncepcyjnego dla lepszego zrozumienia istoty nanoszonych zmian. Projekt koncepcyjny jest zmieniany i dopracowywany do momentu całkowitej akceptacji Państwa strony i braku zastrzeżeń do niego z naszej strony. Całość prac koncepcyjnych jest w zasadniczej cenie projektu indywidualnego, a czas trwania projektu koncepcyjnego zależy tylko od Państwa zadowolenia z przedstawionych rozwiązań projektowych. Jest to bardzo efektywny system pracy.

W ten sposób zaprojektowaliśmy większość naszych domów.

Po zaakceptowaniu przez Państwa projektu koncepcyjnego wykonujemy docelowy projekt techniczny. Na sporządzenie projektu technicznego projektowanego budynku, rezerwujemy sobie zazwyczaj 2 miesiące od dnia ostatecznej akceptacji projektu koncepcyjnego. Termin ten jest każdorazowo uzgadniany z klientem i jest zgodny z podpisaną wcześniej umową.

Na każdym etapie prowadzonych prac projektowych służymy Państwu pomocą i radą, staramy się rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc Wam w znalezieniu właściwego rozwiązania dla realizowanego projektu.

Oferta na nasze prac projektowe

Cena projektu indywidualnego jest ustalana z Klientem w ramach negocjacji wstępnych za całość planowanego opracowania w oparciu o ceny jednostkowe dla naszych prac projektowych za 1m² powierzchni użytkowej budynku.

Przez powierzchnię użytkową budynku (przyjmowaną do wyceny naszych projektów indywidulnych) – rozumiemy sumę powierzchni pomieszczeń budynku na wszystkich jego kondygnacjach nadziemnych, które służą do zaspokajania potrzeb związanych z przeznaczeniem budynku.

Powierzchnię użytkową na poddaszu mieszkalnym liczymy następująco:

 • Powierzchnię o wysokości powyżej 2,20m liczymy w 100%,
 • Powierzchnię o wysokości od 1,40m do 2,20m liczymy w 50%,
 • Natomiast powierzchni o wysokości poniżej 1,40m nie wliczamy do powierzchni użytkowej budynku.

Dodatkowo:

Wykonujemy adaptacje gotowych projektów budynków mieszkalnych innych Pracowni projektowych do warunków miejscowych wraz z projektem zagospodarowania działki.

Wykonujemy zmiany w gotowych projektach budynków mieszkalnych innych Pracowni.

Istnieje możliwość negocjacji ceny projektu indywidualnego.

Prosimy pamiętać, że dokładna wycena wykonania indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego zostanie podana po szczegółowym ustaleniu wytycznych projektowych z naszym architektem.

Zawartość dokumentacji technicznej projektu indywidualnego

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera

Projekt zagospodarowania działki.

Projekt zagospodarowania działki przedstawia usytuowanie projektowanego budynku na przedmiotowej działce. Zawiera również stosowne opisy, zestawienia powierzchniowe i bilanse terenowe przedstawiające spełnienie przez projektowany budynek wszystkich wytycznych urbanistycznych dotyczących przedmiotowej działki zawartych w wypisie z MPZP lub decyzji o WZ.

Projekt architektoniczny (budowlano-wykonawczy).

Projekt architektoniczny składa się z opisu technicznego oraz części rysunkowej. Część opisowa zawiera szczegółowe opisy rozwiązań funkcjonalno-użytkowych budynku, precyzyjny opis projektowanych rozwiązań materiałowych, dokładne zestawienia powierzchniowe poszczególnych kondygnacji oraz pozostałe niezbędne dane liczbowe dotyczące projektowanego budynku.

Część rysunkowa projektu architektonicznego zawiera:

 • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (piwnice, parter, piętro, poddasze),
 • rzut więźby dachowej,
 • rzut dachu,
 • przekroje pionowe budynku,
 • poszczególne elewacje budynku z dokładnymi opisem materiałów elewacyjnych i ich kolorystyką,
 • niezbędne szczegóły realizacyjne i detale architektoniczne,
 • zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej dla całego budynku.

Projektu konstrukcyjny (budowlano-wykonawczy).

Projekt konstrukcyjny składa się z części opisowej oraz części rysunkowej. Część opisowa projektu konstrukcyjnego zawiera obliczenia statyczne poszczególnych elementów konstrukcji nośnej budynku. Niezbędne opisy techniczne projektowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych oraz rozwiązania techniczne dotyczące fundamentów projektowanego budynku wynikające z analizy warunków geotechnicznych występujących na przedmiotowej działce.

Część rysunkowa projektu konstrukcyjnego zawiera:

 • rzut ław fundamentowych,
 • szczegółowe przekroje konstrukcyjne projektowanych ław fundamentowych,
 • szczegółowe rzuty konstrukcyjne wszystkich projektowanych stropów w budynku,
 • szczegółowe przekroje konstrukcyjne projektowanych stropów w budynku,
 • szczegółowe przekroje projektowanych elementów i detali konstrukcyjnych,
 • zestawienie elementów więźby dachowej.

Projekty branżowe

 • Projekt wewnętrzny instalacji wodno – kanalizacyjnej,
 • Projekt wewnętrzny instalacji C.O.,
 • Projekt wewnętrzny instalacji gazowej,
 • Projekt wewnętrzny instalacji elektrycznej,
 • Projekt szczelnego osadnika na ścieki.

Kompletny projekt dostarczany jest w 4 egzemplarzach wraz z kopiami uprawnień projektantów i aktualną przynależnością do stosownych Izb.

Zaprojektowanie i budowa domu to najczęściej największa inwestycja w życiu Rodziny. Na każdym etapie prowadzonych prac projektowych i budowlanych służymy Państwu pomocą i radą. Staramy się rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc Wam w znalezieniu właściwego rozwiązania w pracach projektowych i w trakcie realizacji projektu. Wspieramy pomocą w urzędach i na placu budowy.

 

Jeżeli Państwo są zainteresowani podjęciem współpracy w zakresie

realizacji projektu indywidualnego

lub adaptacji gotowego projektu do warunków miejscowych

prosimy o kontakt z Naszą Pracownią.

Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług.

Zespół Projektowy JMStudio.

 

Więcej informacji pod numerami telefonicznymi:

Telefon stacjonarny: 22 789 34 87

Telefon komórkowy: 603 88 94 33

lub drogą e-mailową : jmstudio@jmstudio.pl

Katalog projektów

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą gotowych projektów domów jednorodzinnych. Znajdują się tam projekty domów klasycznych nowoczesnych, dużych i małych, parterowych, piętrowych lub z poddaszem użytkowym, podpiwniczonych lub bez piwnic.

Jednym słowem domy dla Ciebie i całej Twojej rodziny.>

Gotowe projekty domów pracowni partnerskich


Wykonujemy:

Adaptacje gotowych projektów do warunków miejscowych

Nadzory budowlane

>
logo
Pracowania Projektowa Architektury i Konstrukcji JMStudio
05-410 Józefów (Michalin), ul. Graniczna 13

Projekty architektoniczno-budowlane
mgr inż. arch. Jacek Markiewicz

tel. +48 22 789 34 87
kom. 603 88 94 33
email: jmstudio@jmstudio.plWszelkie prawa zastreżone. All rights reserved. Copyright (C) JMStudio