Projekty indywidualne domów

projekty indywidualne domów

JM Studio to nasza Pracownia Autorska tworząca przede wszystkim projekty indywidualne domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych czy przemysłowych.

Oferta projektu indywidualnego domu

Jesteśmy doświadczonym zespołem architektów. Działamy na rynku projektowym od 1993 roku, jako jedna z pierwszych prywatnych pracowni architektonicznych na polskim rynku.

Oferujemy stworzenie każdego projektu budynku dostosowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Zapraszamy do kontaktu z naszym architektem w sprawie złożenia zamówienia, ustalenia wytycznych projektowych i poznania wyceny projektu.

Jakie jeszcze usługi świadczymy poza wykonywaniem indywidualnych projektów domów?

Oprócz sporządzania wyżej wymienionych indywidualnych projektów domów oferujemy również pozostałe usługi architektoniczne:

 • Gotowe projekty domów naszego autorstwa
 • Gotowe projekty Pracowni Partnerskich
 • Adaptacje gotowych projektów budynków mieszkalnych innych Pracowni projektowych do warunków miejscowych wraz z projektem zagospodarowania działki
 • Usługi budowlane i ich nadzór na terenie Warszawy i w okolicach

Postaw na indywidualny projekt domu wykonany przez doświadczonych architektów

W naszej pracowni klienci mogą liczyć na wsparcie oraz fachowe doradztwo w tak ważnej sprawie, jaką jest wybranie projektu domu indywidualnego.

Założyciel i główny projektant firmy JM Studio, Jacek Markiewicz, jest architektem o wieloletniej praktyce w projektowaniu. Jest członkiem Mazowieckiej Izby Architektów RP, posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Równocześnie Jacek Markiewicz, jako inżynier budownictwa lądowego, jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada więc nie tylko wieloletnie doświadczenie, ale też szeroką wiedzę z zakresu architektury oraz budownictwa. To sprawia, że w precyzyjny sposób potrafi doradzić klientom w konkretnych rozwiązaniach, z uwzględnieniem przepisów prawa. Indywidualny projekt domu, wykonany przez naszego specjalistę, jest z pewnością optymalnym rozwiązaniem dla każdego klienta, który zgłasza się do naszej pracowni.

W przygotowaniu indywidualnych projektów domów stawiamy na najwyższa jakość

Nasza Pracownia przykłada wielką wagę do jakości architektury i tworzonej przez nią przestrzeni. Umożliwiamy Klientom uzyskanie niestandardowych budynków i wnętrz, a dokładniej indywidualnych projektów domów.

Wykonujemy:

 • projekty indywidualne budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • projekty budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej,
 • projekty budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej,
 • projekty budynków mieszkalnych – rezydencji,
 • projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 • projekty budynków usługowych i handlowych,
 • projekty budynków biurowych i użyteczności publicznej,
 • projekty budynków przemysłowych i magazynowych,
 • prowadzimy sprzedaż gotowych projektów Naszej Pracowni,
 • prowadzimy sprzedaż gotowych projektów Pracowni Partnerskich,
 • wykonujemy adaptacje gotowych projektów budynków mieszkalnych,
 • prowadzimy nadzory budowlane jako kierownik budowy,
 • prowadzimy nadzory budowlane jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

Jak powstaje indywidualny projekt domu jednorodzinnego, usługowego na zamówienie?

Proponujemy Państwu wizytę w Naszej Pracowni Projektowej celem zapoznania się z ofertą na prace projektowe przez nas realizowane. Oferujemy usługi w Warszawie, a dla Klientów z bardziej odległych rejonów Polski jesteśmy dostępni online.

 • Wszystkim naszym Klientom proponujemy harmonogram prac projektowych związanych ze sporządzeniem w Naszej Pracowni indywidualnego projektu domu mieszkalnego.
 • Po zaakceptowaniu treści i podpisaniu umowy na projekt domu indywidualny wpłacacie Państwo zaliczkę w wysokości 30% uzgodnionego kosztu projektu indywidualnego (wpłata gotówkowa lub przelew na konto).

Jakich informacji dotyczących indywidualnego projektu domu od Państwa potrzebujemy?

Na tym etapie oczekujemy również, że dostarczycie nam Państwo podstawowe informacje i wymagania dotyczące Waszego przyszłego domu. Prosimy o :

 • dokładny opis Państwa oczekiwań dotyczących projektowanego budynku (ilość kondygnacji budynku, rodzaj dachu, ilości, rodzaje i wielkości przewidywanych pomieszczeń wewnętrznych),
 • rysunki, szkice, notatki oraz inne pomysły i rozwiązania, które potraktujemy jako inspiracje do pracy nad indywidualnym projektem Waszego domu,
 • aktualną mapę do celów projektowych działki lub szkic działki wraz z jej wymiarami i oznaczeniem stron świata,
 • koniecznie dostarczenie lub wysłanie uwarunkowań wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub z Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

Opierając się na powyżej przedstawionej wiedzy, przygotowujemy dla Państwa koncepcyjny, indywidualny projekt domu jednorodzinnego czy usługowego Waszego budynku.

W jaki sposób dostarczany jest przez nas do Państwa koncepcyjny indywidualny projekt domu?

Projekt koncepcyjny przesyłany jest Państwu pocztą elektroniczną. Tę samą drogą wracają do nas Państwa uwagi i korekty dotyczące projektu koncepcyjnego. Mile widziane są Państwa wizyty w Naszej Pracowni przy kolejnych korektach projektu koncepcyjnego dla lepszego zrozumienia istoty nanoszonych zmian. Projekt koncepcyjny jest zmieniany i dopracowywany do momentu całkowitej akceptacji z Państwa strony i braku zastrzeżeń do niego z naszej strony. Całość prac koncepcyjnych jest w zasadniczej cenie projektu indywidualnego, a czas trwania projektu koncepcyjnego zależy tylko od Państwa zadowolenia z przedstawionych rozwiązań projektowych. Jest to bardzo efektywny system pracy.

Jak wyglądają kolejne kroki po zaakceptowaniu projektu koncepcyjnego?

Po zaakceptowaniu przez Państwa projektu koncepcyjnego wykonujemy docelowy projekt budowlany. Na sporządzenie projektu budowlanego projektowanego budynku rezerwujemy sobie zazwyczaj 2 miesiące od dnia ostatecznej akceptacji projektu koncepcyjnego. Termin ten jest każdorazowo uzgadniany z klientem i jest zgodny z podpisaną wcześniej umową.

Na każdym etapie prowadzonych prac projektowych służymy Państwu pomocą i radą, staramy się rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc Wam w znalezieniu właściwego rozwiązania dla realizowanego indywidualnego projektu domu.

Oferta na nasze prac projektowe

Cena projektu indywidualnego domu jest ustalana z Klientem w ramach negocjacji wstępnych za całość planowanego opracowania w oparciu o ceny jednostkowe dla naszych prac projektowych za 1m² powierzchni użytkowej budynku.

Przez powierzchnię użytkową budynku (przyjmowaną do wyceny naszych projektów indywidualnych) – rozumiemy sumę powierzchni pomieszczeń budynku na wszystkich jego kondygnacjach nadziemnych, które służą do zaspokajania potrzeb związanych z przeznaczeniem budynku.

Powierzchnię użytkową na poddaszu mieszkalnym liczymy następująco:

 • Powierzchnię o wysokości powyżej 2,20m liczymy w 100%,
 • Powierzchnię o wysokości od 1,40m do 2,20m liczymy w 50%,
 • Natomiast powierzchni o wysokości poniżej 1,40m nie wliczamy do powierzchni użytkowej budynku.

Zawartość dokumentacji technicznej projektu indywidualnego

Projekt budowlany zawiera:

 1. 1) Projekt zagospodarowania działki PZT

Projekt zagospodarowania działki przedstawia usytuowanie projektowanego budynku na przedmiotowej działce. Zawiera również stosowne opisy, zestawienia powierzchniowe i bilanse terenowe przedstawiające spełnienie przez projektowany budynek wszystkich wytycznych urbanistycznych dotyczących przedmiotowej działki zawartych w wypisie z MPZP lub decyzji o WZ.

 1. 2) Projekt architektoniczny – budowlany PAB

Projekt architektoniczno – budowlany PAB składa się z opisu technicznego oraz części rysunkowej.

a) Część opisowa projektu architektoniczno – budowlanego PAB zawiera:

 • szczegółowe opisy rozwiązań funkcjonalno-użytkowych budynku,
 • precyzyjny opis projektowanych rozwiązań materiałowych,
 • dokładne zestawienia powierzchniowe poszczególnych kondygnacji,
 • pozostałe niezbędne dane liczbowe dotyczące projektowanego budynku.

b) Część rysunkowa projektu architektoniczno – budowlanego PAB zawiera:

 • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (piwnice, parter, piętro, poddasze),
 • rzut więźby dachowej,
 • rzut dachu,
 • przekroje pionowe budynku,
 • poszczególne elewacje budynku z dokładnymi opisem materiałów elewacyjnych i ich kolorystyką,
 • niezbędne szczegóły realizacyjne i detale architektoniczne,
 • zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej dla całego budynku.
 1. 3) Projekt techniczny PT

Projekt techniczny składa się z części:

a) projekt architektoniczny,

-część opisowa i rysunkowa, jak w PAB, ale na poziomie wykonawczym wraz z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej,

b) projekt konstrukcyjny,

-część opisowa projektu konstrukcyjnego zawiera:

 • obliczenia statyczne poszczególnych elementów konstrukcji nośnej budynku,
 • niezbędne opisy techniczne projektowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych,
 • rozwiązania techniczne dotyczące fundamentów projektowanego budynku wynikające z analizy warunków geotechnicznych występujących na przedmiotowej działce.

-część rysunkowa projektu konstrukcyjnego zawiera:

 • rzut ław fundamentowych,
 • szczegółowe przekroje konstrukcyjne projektowanych fundamentów,
 • szczegółowe rzuty konstrukcyjne wszystkich projektowanych stropów w budynku,
 • szczegółowe przekroje konstrukcyjne projektowanych stropów w budynku,
 • szczegółowe przekroje projektowanych elementów i detali konstrukcyjnych,
 • zestawienie elementów więźby dachowej.

c) projekt instalacji sanitarnych,

 • projekt wewnętrzny instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • Projekt wewnętrzny instalacji C.O.,
 • szkic wewnętrznej instalacji gazowej,
 • projekt szczelnego osadnika na ścieki.

d) projekt instalacji elektrycznych

 • projekt wewnętrzny instalacji elektrycznej,

Kompletny projekt budowlany dostarczany jest w 3 egzemplarzach wraz z kopiami uprawnień projektantów i aktualną przynależnością do stosownych Izb.

Marzysz o indywidualnym projekcie domu, który stanie się faktem? Zapraszamy do naszej pracowni!

Projekt domu na zamówienie i jego budowa to najczęściej największa inwestycja w życiu rodziny. Warto więc skorzystać z pomocy naszych fachowców, którzy znają się na wykonywanej pracy. Pracownia projektowa JMStudio pomaga kompleksowo:

 • Na każdym etapie prowadzonych prac projektowych i budowlanych służymy Państwu pomocą i radą.
 • Staramy się rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc Wam w znalezieniu właściwego rozwiązania w pracach projektowych i w trakcie realizacji indywidualnego projektu domu.
 • Wspieramy pomocą w urzędach i na placu budowy.

Jeżeli Państwo są zainteresowani podjęciem współpracy w zakresie realizacji projektu indywidualnego lub adaptacji gotowego projektu do warunków miejscowych, prosimy o kontakt z Naszą Pracownią. Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnych usług.

Zespół Projektowy JMStudio

Więcej informacji pod numerami telefonicznymi:

Telefon stacjonarny: 22 789 34 87

Telefon komórkowy: 603 88 94 33

lub drogą e-mailową : jmstudio@jmstudio.pl

Katalog projektów

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na gotowe projekty domów jednorodzinnych. Znajdują się tam projekty domów klasycznych nowoczesnych, dużych i małych, parterowych, piętrowych lub z poddaszem użytkowym, podpiwniczonych lub bez piwnic.

Jednym słowem gotowy projekt domu jednorodzinnego dla Ciebie i Twojej rodziny.>

Gotowe projekty domów pracowni partnerskich


Wykonujemy:

Adaptacje gotowych projektów do warunków miejscowych

Nadzory budowlane

>
logo
Pracowania Projektowa Architektury i Konstrukcji JMStudio
05-410 Józefów (Michalin), ul. Graniczna 13

Projekty architektoniczno-budowlane
mgr inż. arch. Jacek Markiewicz

tel. +48 22 789 34 87
kom. 603 88 94 33
email: jmstudio@jmstudio.plWszelkie prawa zastreżone. All rights reserved. Copyright (C) JMStudio
stat4u