Usługi budowlane

JMStudio – Usługi Budowlane

Pracownia Projektowa JMStudio proponuje swoje usługi budowlane na terenie województwa mazowieckiego.

Proponowane usługi budowlane dotyczą :

  • realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych według projektów z Naszej strony internetowej JMStudio,
  • realizacji domów mieszkalnych jednorodzinnych według projektów innych architektów i Pracowni projektowych Partnerskich.

Wybierając naszą firmę do budowy swojego domu, mają Państwo gwarancję oraz pewność, że prace budowlane zostaną wykonane w sposób zgodny z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym budynku, obowiązującą nowoczesną technologią i sztuką budowlaną. Podczas realizacji budynku mieszkalnego wykorzystujemy znane i sprawdzone materiały i metody budowlane. Jesteśmy otwarci na wszelkie nowości techniczne i technologiczne, jakie pojawiają sie na współczesnym rynku budownictwa mieszkaniowego. Wspieramy Inwestorów w wyborze materiałow i technologii realizacji ich wymarzonego domku jednorodzinnego. Chetnie przedstawiamy naszym klientom budynki mieszkalne już zrealizowane.

Mamy wieloletnie doświadczenie oraz specjalizujemy sie w realizacji, kierowaniu i nadzorowaniu robót budowalnych na rynku budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego. Wszelkie roboty budowlane są wykonywane i nadzorowane przez osoby z wykształceniem i kwalifikacjami w branży budowlanej. W czasie wykonywania prac budowlanych przez naszą firmę, stawiamy na jakość, dokładność oraz terminowość realizowanych robót.

Naszą ofertę usług budowlanych kierujemy w szczególności do Inwestorów Indywidualnych planujących budowę domu jednorodzinnego. Współpracujemy także z innymi, sprawdzonymi firmami budowlanymi na zasadach podwykonawstwa budowlanego.

Oferta ogólna – na prace budowlane

Głównym profilem działalności naszej firmy jest wykonywanie usług z zakresu budownictwa ogólnego, są to prace związane z budową domów jednorodzinnych w następującym zakresie:

• Budowa domów jednorodzinnych w stanie surowym otwartym,

• Budowa domów jednorodzinnych w stanie całkowicie wykończonym.

Oferta szczegółowa – na prace budowlane

W naszej szczegółowej ofercie proponujemy realizacje robót budowlanych w następujących zakresach:

1. Roboty ziemne pod budowę domu jednorodzinnego.

• prace ziemne związane z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej tzw. humusu,
• wykonanie wykopów pod ławy i stopy fundamentowe budynku oraz pod tarasy zewnętrzne i schody wejściowe do budynku,
• zabezpieczania w/w wykopów.

2. Budowa fundamentów domu jednorodzinnego.

• wykonanie w wykopach pod ławy i stopy fundamentowe warstwy tzw. „chudego betonu”,
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana) na warstwie „chudego betonu”
• wykonanie szalunków oraz montaż zbrojeń ław i stóp fundamentowych,
• ułożenie mieszanki betonowej w ławach i stopach fundamentowych wraz z zawibrowaniem betonu,
• ułożenie warstwy izolacji przeciwwilgociowej na ławach fundamentowych,
• wymurowanie ścian fundamentowych, ścian tarasów i schodów zewnętrznych z bloczków betonowych, wykonanie żelbetowych elementów ścian fundamentowych,
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych zewnętrznych,
• uzupełnienie piaskiem przestrzeni powstałej pomiędzy ścianami fundamentowymi wewnątrz budynku wraz z zagęszczeniem piasku,
• wykonanie instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej znajdującej się pod płytą betonowa podposadzkową z odpowiednim zagęszczeniem piasku w miejscach naruszonych w/w pracami,
• wykonanie – wylanie płyty betonowej podposadzkowej w budynku oraz na tarasach zewnętrznych i schodach wejściowych,
• wykonanie izolacji termicznej pionowej ścian fundamentowych wraz z warstwami zabezpieczającymi,
• wykonanie – ułożenie dodatkowej warstwy zabezpieczającej ściany fundamentowe budynku z foli kubełkowej,
• wykonanie drenażu obwodowego dla domu jednorodzinnego (o ile jest zaprojektowany lub wymagają tego występujące warunki gruntowe w miejscu posadowienia realizowanego budynku).

3. Wykonanie parteru domu jednorodzinnego.

• wykonanie – ułożenie izolacji przeciwwilgociowej poziomej pod ściany nośne oraz inne elementy konstrukcyjne parteru budynku,
• wymurowanie ścian nośnych parteru budynku, wykonanie słupów oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych do poziomu stropu nad parterem,
• wykonanie – montaż nadproży prefabrykowanych dla otworów okiennych i drzwiowych (o ile takie są przewidywane w projekcie budynku),
• wykonanie nadproży żelbetowych dla otworów okiennych i drzwiowych (o ile takie są przewidywane w projekcie budynku),
• wykonanie – wymurowanie kominów dymowych i spalinowych oraz, przewodów wentylacyjnych.

4. Wykonanie stropu nad parterem domu jednorodzinnego

Strop gęstożebrowy typu TERIVA

• wykonanie oraz montaż deskowania (wieńce, podciągi) dla stropu gestożebrowego nad parterem budynku,
• wykonanie zbrojenia wieńców i podciągów konstrukcyjnych stropu nad parterem budynku,
• ułożenie belek stropowych, stropu gętożebrowego typu Teriva wraz z ustawieniem podpór montażowych,
• ułożenie pustaków stropowych,
• wykonanie zbrojenia pozostałych elementów konstrukcyjnych stropu nad parterem budynku takich jak: żebra rozdzielcze, wylewki stropowe i inne według projektu konstrukcyjnego budynku,
• ułożenie mieszanki betonowej wraz z zawibrowaniem.

Strop monolityczny – płyta żelbetowa

• wykonanie oraz montaż pełnego deskowania wraz z podporami (wieńce, podciągi) dla stropu całego stropu nad parterem,
• wykonanie – montaż zbrojenia płyty żelbetowej, podciągów i wieńców obwodowych oraz innych elementów konstrukcyjnych płyty stropowej nad parterem,
• wykonanie – montaż szalunków i zbrojenia schodów żelbetowych z parteru na piętro (jeżeli w takiej konstrukcji przewidziano klatkę schodową w projekcie budynku),
• ułożenie mieszanki betonowej wraz z zawibrowaniem.

5. Wykonanie piętra domu jednorodzinnego

• wymurowanie ścian nośnych piętra (poddasza) budynku, wykonanie słupów oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych do poziomu stropu nad piętrem lub stropodachu (elementów więźby dachowej),
• wykonanie szalunków wieńców żelbetowych oraz innych elementów konstrukcyjnych wraz z montażem zbrojenia,
• wykonanie – montaż nadproży prefabrykowanych dla otworów okiennych i drzwiowych (o ile takie są przewidywane w projekcie budynku),
• wykonanie nadproży żelbetowych dla otworów okiennych i drzwiowych (o ile takie są przewidywane w projekcie budynku),
• ułożenie mieszanki betonowej w przygotowanych, powyżej opisanych elementach żelbetowych zaszalowanych z wraz z zawibrowaniem mieszanki betonowej
• wykonanie – wymurowanie kominów dymowych i spalinowych oraz, przewodów wentylacyjnych.

6. Wykonanie więźby dachowej domu jednorodzinnego

• ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z papy lub foli PCV pod murłaty, płatwie oraz pod inne elementy konstrukcyjne więźby dachowej,
• montaż konstrukcji więźby dachowej.

7. Wykonanie kominów ponad dachem domu jednorodzinnego

• wymurowanie kominów spalinowych, dymowych i przewodów wentylacyjnych ponad dachem.

8. Wykonanie pokrycia dachu domu jednorodzinnego

• wykonanie pełnego deskowania dachu,
• montaż dachowej membrany wiatrochronnej, paroprzepuszczalnej lub foli dachowej wstępnego krycia( jeżeli nie jest przewidziane w projekcie pełne deskowanie dachu),
• montaż – przybicie kontrłat i łat dachowych wraz z montażem deski czołowej (służy ona do mocowania haków rynnowych),
• montaż systemu orynnowania dachu, wraz z montażem pasów nadrynnowych i grzebieni okapu,
• wykonanie – montaż obróbek blacharskich wszystkich elementowa połaci dachowych,
• montaż okien dachowych – połaciowych i wyłazów dachowych,
• wykonanie – ułożenie pokrycia dachowego z dachówki lub blachy,
• wykonanie – montaż obróbek blacharskich kominów, lukarn i innych elementów dachu,
• wykonanie – montaż ław i stopni kominiarskich oraz montaż instalacji odgromowej,
• wykonanie podbitki dachowej okapów dachu,

9. Wykonanie ścianek działowych w domu jednorodzinnym

• wymurowanie ścian działowych na parterze i piętrze domu jednorodzinnego.

10. Montaż stolarki okienne i drzwiowej w domu jednorodzinnym

• wykonanie – montaż stolarki okiennej,
• wykonanie – montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej,
• wykonanie – montaż bram garażowych.

11.Wykonanie ocieplenia zewnętrznego domu jednorodzinnego

• wykonanie – montaż ocieplenia ścian zewnętrznych domu z płyt styropianowych lub z płyt wełny mineralnej (rodzaj i grubość warstwy ocieplenia jest przewidziana w projekcie budynku),
• wykonanie – nałożenie warstwy siatki zbrojącej i przykrycie jej warstwą kleju z systemu wybranego do izolacji termicznej budynku,
• wykonanie – montażu okiennych i drzwiowych parapetów zewnętrznych,
• wykonanie na warstwie ocieplenia ścian zewnętrznych domu, ozdobnego tynku cienkowarstwowego z systemu wybranego do izolacji termicznej budynku.

12.Wykonanie instalacji wewnętrznych w domu jednorodzinnym

• wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, alarmowej, tv i innej w całym budynku,
• wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w całym budynku,
• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku.
Instalacje w/w są wykonywane według oczekiwań Inwestora lub dostarczonej przez Inwestora dokumentacji projektowej.

13. Wykonanie tynków wewnętrznych w domu jednorodzinnym

• montaż parapetów wewnętrznych w całym budynku,
• wykonanie „na mokro” tynków wewnętrznych w całym budynku w technologii oczekiwanej przez Inwestora lub według projektu (architektoniczno-budowlanego budynku lub według projektu wnętrz),
• wykonanie – montaż systemu montażowego do przewidywanej suchej zabudowy stropu nad poddaszem i skosów dachowych,
• wykonanie ocieplenie stropu nad poddaszami i skosów dachowych wełną mineralną o grubości przewidywanej w projekcie budynku lub według oczekiwania Inwestora,
• wykonanie – ułożenie warstwy paroizolacji,
• wykonanie – montaż sufitów podwieszanych w systemie suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowy.

14. Wykonanie szlicht posadzkowych w domu jednorodzinnym

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na betonie podposadzkowym lub na według projektu lub oczekiwań Inwestora,
• wykonanie stosownej izolacji termicznej podłóg parteru i izolacji akustycznych na stropach miedzy kondygnacyjnych według dokumentacji projektowej lub oczekiwań Inwestora,
• wykonanie szlicht posadzkowych wewnątrz budynku, na tarasach zewnętrznych i schodach wejściowych według projektu lub oczekiwań Inwestora.

15. Prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne w domu jednorodzinnym

• wykonanie podłóg wewnątrz całego budynku,
• wykonanie wewnętrznych prac glazurniczych wraz z tzw. ”białym montażem” (kuchnie, łazienki, pomieszczenia techniczne, piwnice, garaże i inne),
• wykonanie zewnętrznych prac glazurniczych (tarasy zewnętrzne, schody wejściowe, cokoły, podmurówki budynku i inne)
• prace malarskie wewnątrz i na zewnętrz budynku,
• montaż drzwi wewnętrznych,
• wykonanie chodników oraz podjazdów z kostki brukowej lub z innego materiału według oczekiwań Inwestora,
• wykonanie ogrodzenia działki.

Zapraszamy do skorzystania z naszych profesjonalnych usług.

Zespół JMStudio – Usługi Budowlane.

 

Więcej informacji pod numerami telefonicznymi:

Telefon stacjonarny: 22 789 34 87

Telefon komórkowy: 603 88 94 33

lub drogą e-mailową : jmstudio@jmstudio.pl

Katalog projektów

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na gotowe projekty domów jednorodzinnych. Znajdują się tam projekty domów klasycznych nowoczesnych, dużych i małych, parterowych, piętrowych lub z poddaszem użytkowym, podpiwniczonych lub bez piwnic.

Jednym słowem gotowy projekt domu jednorodzinnego dla Ciebie i Twojej rodziny.>

Gotowe projekty domów pracowni partnerskich


Wykonujemy:

Adaptacje gotowych projektów do warunków miejscowych

Nadzory budowlane

>
logo
Pracowania Projektowa Architektury i Konstrukcji JMStudio
05-410 Józefów (Michalin), ul. Graniczna 13

Projekty architektoniczno-budowlane
mgr inż. arch. Jacek Markiewicz

tel. +48 22 789 34 87
kom. 603 88 94 33
email: jmstudio@jmstudio.plWszelkie prawa zastreżone. All rights reserved. Copyright (C) JMStudio
stat4u